Filmarkivforskning.se
En filmhistorisk plattform Beta

Sajten filmarkivforskning.se är en utvidgning av filmarkivet.se i forskningshänseende. Riksbankens jubileumsfond finansierade 2013-2016, inom ramen för stödformen Infrastruktur för forskning, detta forskningsprojekt. Projektet leddes av professor Pelle Snickars vid Umeå universitet, Institutionen för kultur och medievetenskaper / HUMlab och utfördes i samarbete med Kungliga biblioteket och Svenska filminstitutet. Fr.o.m. 2017 förvaltas sidan av Kungliga biblioteket.

Allt nedladdningsbart filmhistoriskt material på denna sajt tillhör den kulturella allmänningen. Det är att likställa med en CC0-licens.

Nyligen publicerat

25.1.2015 Bibliothèque Numérique du Cinéma

Ett fascinerande digitalt bibliotek med filmhistoriska traktater – och tillhörande förfilmiska publikationer – är det som sammanställts av La Cinémathèque française på sajten: Bibliothèque Numérique du Cinéma. Här finns omkring 800 digitalt tillgängliga källor, företrädesvis av franskt ursprung men också en hel del internationella texter. Bland annat kan man här ladda ned jesuitprästen Athanasius Kirchers magnifika, Ars magna lucis et umbrae (500 MB) från 1646.

 

14.1.2015 Vectors om The Roaring Twenties

Den elektroniska tidskriften Vectors har under ett antal år publicerat (och tematiserat) spännande varianter på digital kultur och digitalt kulturarv på webben. ”Vectors is realized in multimedia, melding form and content to enact a second-order examination of the mediation of everyday life”, påpekas det om tidskriften.

En multimedial ‘artikel’ som har betydande relevans för den här sajten är Emily Thompsons, ”The Roaring Twenties. An interactive exploration of the historical soundscape of New York City”. Projektinstallationen baseras på ett omfattande mediehistoriskt material kring 1920-talets New York, och beskrivs i följande ordalag: ”The project proceeds from a deeply archival impulse. It richly draws from the Municipal Archives of the City of New York, cataloging over 600 unique complaints about noise around 1930 while reproducing over 350 pages of these materials. It also includes fifty-four excerpts of Fox Movietone newsreels, early sound experiments that at once captured and technologically remediated the sounds of New York City, as well as hundreds of other photographs and print materials.”

Länk till The Roaring Twenties. An interactive exploration of the historical soundscape of New York City – sajten tar några sekunder att ladda.

 

9.12.2014 Media History Digital Library

En av webbens allra främsta sajter för att hitta olika slags mediehistoriskt material är Media History Digital Library. Sajten är ett ”non-profit initiative dedicated to digitizing collections of classic media periodicals that belong in the public domain for full public access.” På grund av en annorlunda – och långt mer liberal – upphovsrättslagstiftning finns där mängder av inskannade mediehistoriska tidskrifter i princip ända fram till andra världskriget. Genom sökmotorn Lantern kan man därtill korssöka i det insamlade materialet på ett föredömligt sätt.