Filmarkivforskning

Filmer Älfkarleö. Bilder från den nya kraftstationen