Filmarkivforskning

Filmer Gaumonts illustrerade veckorevy n:o 31