Filmarkivforskning.se
En filmhistorisk plattform Beta

Filmbibliotek Innebär amatörkinematografien en lösning av skolkinematografifrågan?

Särtryck ur tidskriften Verdandi 1915.

Amatörkinematografi