Filmarkivforskning.se
En filmhistorisk plattform Beta

Filmbibliotek SOU 2014:64 En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga

Betänkande av Utredningen om åldersgränser för film.

sou_2014_64_modell