Filmarkivforskning.se
En filmhistorisk plattform Beta

Forskningspublikationer

Filmarkivforskning.se var ett infrastrukturellt forskningsprojektet kring filmarkivet.se. Det handlade med andra ord primärt om att bygga upp en infrastruktur för filmforskning. Vi som arbetade med projektet är emellertid forskare själva, verksamma både i abm-sektorn och på universitet. På denna sida finns därför en lista på dels publikationer som projektet resulterade i, dels publikationer från andra forskare som knyter an till projektidén.

Antologier

Artiklar

Avhandlingar

#