Filmarkivforskning.se
En filmhistorisk plattform Beta

Forskningspublikationer

Forskningsprojektet kring filmarkivet.se är ett infrastrukturellt projekt – det handlar med andra ord primärt om att bygga upp en infrastruktur för filmforskning. Vi som arbetar med projektet är emellertid forskare själva, verksamma både i abm-sektorn och på universitet. På denna sida kommer vi därför att lista de publikationer som projektet resulterat i, eller som i vissa frågor knyter an till projektidén.

#

Detta pågående filmarkivariska infrastrukturprojekt har inneburit en hel del samarbetssvårigheter mellan forskare och kulturarvssektorn – som vi också nu försöker att tematiska i olika forskningssammanhang, detta eftersom relationen kring och forskning inom ABM är en återkommande fråga som under lång tid diskuterats, inte minst i en svensk kontext. Läs därför Pelle Snickars artikel,”Remarks on a failed film archival project”  Journal of Scandinavian Cinema volym 5, nummer 1, 2015. Ladda ned artikeln här: snickars_2015_web

#

rohdin_omslag

Första världskriget 1914–18 har ibland kallats för det första stora mediala kriget. Det utspelades vid en tid då nya teknologiska landvinningar och ökad läs- och skrivkunnighet banat väg för masskommunikationens genombrott i det moderna samhället. Det gäller inte minst filmen – och kriget utspelade sig i allra högsta grad också på bio.

Läs Mats Rohdins artikel,När kriget kom till Sverige. Första världskriget 1914–1918 på bioduken Biblis nummer 68, 2014/15. Ladda ned artikeln här: rohdin_biblis_2015

#

Christopher Natzén, ”Music programming and the formation of Swedish cinema culture” Performing new media: 1890-1915 (eds.) Kaveh Askari et al (New Barnet: John Libbey Publishing, 2014).

Christopher Natzén, ”The formation of a Swedish cinema music practice” The sounds of silent films : new perspectives on history, theory and practice (eds.) Claus Tiber & Anna K. Windisch (Basingstoke : Palgrave, 2014).

#

skosmörja_omslag

Bör filmarkiv främst bevara eller förevisa sina samlingar? Noggrant tillvarata och katalogisera – eller visa och sprida film? Henri Langlois, grundaren av Cinémathèque Français menade att om film aldrig visas, utan endast förvaras i metallburkar, kommer den att sluta som skosmörja. Den digitala utvecklingen förefaller givit honom rätt; bred tillgäng­ lighet till filmens historia är allra viktigast på en sajt som filmarkivet.se. Samtidens digitala utveckling återverkar idag på flera sätt medialt på arkivsektorn. Frågan är därför vad ett filmarkiv numera egentligen är för något – och vad det ska ägna sig åt? Arkivet innehåller ju inte bara det förflutna; snarare får det alltid sin innebörd i relation till nuet och framtiden – och den kommer inte att vara analog.

Forskningsantologin, Skosmörja eller arkivdokument? Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien (red.) Mats Jönsson & Pelle Snickars (Stockholm: KB, 2012) kan laddas ned här: skosmörja_arkivdokument_2012

Läs Pelle Snickars artikel, Prognos – digitala filmarkiv ur boken här: skosmörja_snickars

Läs Mats Rohdins artikel,”We are sporting people and do not care much for politics – J. Sigfrid Edström, antisemitismen och Nazityskland 1933-45” ur boken här: skosmörja_rohdin

Läs Christopher Natzéns artikel,Ljud & några visor ur boken här: skosmörja_natzén