Filmarkivforskning.se
En filmhistorisk plattform Beta

Pelle Snickars

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora på institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Han är också affilierad forskare vid HUMlab. Snickars har publicerat ett femtontal böcker, framför allt forskningsantologier i bokserien Mediehistoriskt arkiv. Vid sidan av det infrastrukturella  forskningsprojektet kring filmarkivet.se, leder Snickars två andra projekt: Digitala lägg – om pressens gränssnitt 1800 (Torsten Söderbergs stiftelse) samt Streaming Heritage. Following Files In Digital Music Distribution (Vetenskapsrådet). Snickars senaste bok är, Digitalism. När allting är internet (Volante, 2014).

För mer information – www.pellesnickars.se

Mats Rohdin

Mats Rohdin är fil. dr i filmvetenskap och anställd på Kungl. biblioteket. Han har under de senaste åren främst arbetat med att nationellt och internationellt tillgängliggöra det audiovisuella kulturarvet (Filmarkivet, EUscreen, EUscreenXL). Rohdins forskningsintressen kretsar kring ämnen som filmteori, intermedialitet, idrott och mediehistoria. Hans senaste artiklar har behandlat Astrid Lindgren och medierna (”Att sprida stoffet för alla vindar: Astrid Lindgren, filmen och mediernas mångfald”) samt första världskriget på bio i Sverige (”När kriget kom till Sverige: Första världskriget 1914-1918 på bioduken”).

Christopher Natzén

Christopher Natzén är fil. dr i filmvetenskap. Han är sedan 2009 anställd på Kungl. biblioteket. Han arbetar med forskningens infrastruktur och för att öppna upp KBs audiovisuella samlingar. I detta avseende projektleder han det europeiska projektet ”EUscreenXL” vars mål är att tillgängliggöra TV-material på webben. Natzéns forskning är främst inriktad på musik- och ljudanvändning inom rörliga bildmedier. Hans senaste publikationer har fokuserat på framväxten av en svensk biografmusikkultur.