Filmarkivforskning

Artiklar

Christopher Natzén, ”Music programming and the formation of Swedish cinema culture”, Performing new media: 1890-1915 (eds.) Kaveh Askari et al (New Barnet: John Libbey Publishing, 2014).

Christopher Natzén, ”The formation of a Swedish cinema music practice”, The sounds of silent films : new perspectives on history, theory and practice (eds.) Claus Tiber & Anna K. Windisch (Basingstoke : Palgrave, 2014).

Mats Rohdin, ”När kriget kom till Sverige: Första världskriget 1914–1918 på bioduken”Biblis nummer 68, 2014/15.

Mats Rohdin”Reklamfilmen utanför biografen i 1900-talets början – på land, till sjöss och i luften”Biblis nummer 79, 2017

Pelle Snickars, ”Remarks on a failed film archival project”,  Journal of Scandinavian Cinema volym 5, nummer 1, 2015.