Filmarkivforskning

5.6.2015 Det första författarporträttet – Dagmar Waldner

Penna och papper

Idag har den första uppladdningen av en ”filmförfattares” verk gjorts. Det är ett första urval av folkbildaren Dagmar Waldners (1871-1940) skrifter mellan åren 1915-1924 som har skannats och nu gjorts tillgängliga. Vi har samlat böcker, särtryck med debattinlägg från tidskrifter och kritiska genomgångar av existerande filmlitteratur. Vår förhoppning är, när fler texter görs tillgängliga, att ge en så komplett bild som möjligt av Waldners skriftliga gärning. Hon var en pionjär och argumenterade ihärdigt för filmmediets möjligheter som verktyg för folkbildning. Men som hon 1921 konstaterade i förordet till Filmen: dess framställningssätt, inspelning och förevisning – ”att utge ett arbete om filmen, som ej enbart handlar om biografdramat eller ’stjärnkulten’, har i vårt land alltid betraktats som en synnerligen dålig affär. /…/ Jag vill därför inleda min bok med att komplimentera min förläggare för hans mod att utge åtminstone denna lilla del av mitt arbete, samtidigt som jag vågar en varm vädjan att välvilligt överse med ofullkomligheterna hos detsamma och icke låta förläggaren umgälla författarinnans fasta tro på den metodiskt redigerade kinematografins glänsande framtid i folkbildningsarbetets tjänst.”

En kort biografi och hennes skrifter finner du under fliken ”Filmbibliotek”. Där kommer även fler författare att succesivt presenteras.