Filmarkivforskning

Filmer 1909 års studentkortege