Filmarkivforskning

Filmer Badliv vid Kullen sommaren 1911