Filmarkivforskning

Filmer Baron Cederströms flygningar i Kristiania