Filmarkivforskning

Filmer Bilder ur den svenska industrins värld: Lyckholms Bryggeri, Göteborg, Svenska Jästfabriken, A.-B. Karlson & Starck