Filmarkivforskning

Filmer Bondetåget den 6 februari 1914