Filmarkivforskning

Filmer Boxningskamp å idrottsplatsen i Stockholm