Filmarkivforskning

Filmer Brandkåren i Paris under övning