Filmarkivforskning

Filmer Cederströms och Svendsens storartade flygningar över Ladugårdsgärdet