Filmarkivforskning

Filmer Dagshändelser i världen. Pathé-Journalen n:r 3