Filmarkivforskning

Filmer Dansken Svendsen flyger över Öresund. Öresundsflygtävlingen. Baron Cederström flyger till Saltholm