Filmarkivforskning

Filmer Där kriget rasar. Vyer från Vogeserna