Filmarkivforskning

Filmer Den stora svensk-amerikanska paraden i Norrköping den 30 juni 1906