Filmarkivforskning

Filmer Dupin som biografmaskinist