Filmarkivforskning

Filmer En dag i Stockholms husmodersskolor och barnkrubba