Filmarkivforskning

Filmer En färd runt Bodensjön i Schweitz