Filmarkivforskning

Filmer En improviserad läkaremottagning