Filmarkivforskning

Filmer En resa å en bergbana i de Schweitziska Alperna