Filmarkivforskning

Filmer En resa i Palestina med General Boths besök i Getsemane Örtagård