Filmarkivforskning

Filmer En turistfärd kanalvägen Stockholm – Göteborg