Filmarkivforskning

Filmer Ett besök på A.-B. Stockholms skofabrik