Filmarkivforskning

Filmer Franska eskadern i Engelska kanalen