Filmarkivforskning

Filmer Franska flottan på stridsövningar i Engelska kanalen