Filmarkivforskning

Filmer Franska officerare ute på krigsritt