Filmarkivforskning

Filmer Franska trupper passerar en flod