Filmarkivforskning

Filmer Friherre Cederströms flygningar på Malmslätt den 16-18 juni 1911