Filmarkivforskning

Filmer H.M. Konungens besök vid den stora fältmanövern i Västergötland