Filmarkivforskning

Filmer Hos H.M. Enkedrottningen på hennes sommarställe Eriksberg