Filmarkivforskning

Filmer Italienska ingenjörstrupper i arbete