Filmarkivforskning

Filmer Livet ombord på svenska flottans pansarbåtar