Filmarkivforskning

Filmer Oscar Bergström uppträder och sjunger Orfeus i underjorden