Filmarkivforskning

Filmer Pansarbåten Tapperhetens grundstötning vid Norrbådan