Filmarkivforskning

Filmer Paula Peters med sina dresserade djur