Filmarkivforskning

Filmer Praktfull fotografi af Rhenflodens vattenfall vid Schauffhausen