Filmarkivforskning

Filmer Studier ur negrernas liv och seder