Filmarkivforskning

Filmer Svenska flottans övningar 1912