Filmarkivforskning

Filmer Tyske kejsarens besök i Schweiz