Filmarkivforskning

Filmbibliotek Aktuella funderingar om folkskollärarna och biografen

Daniel Engdahl började sin filmbana som kamrer på Svenska biografteatern 1912 innan han blev ansvarig för Svenska förenade biograf AB under åren 1913-1920. Under 1920-talet var han ledamot i flera av Svensk filmindustris dotterbolag. Detta debattinlägg från 1917 är en kommentar mot ”de ymningt flödande skolstyrelseresolutionerna mot biografen”.

Funderingar-1917