Filmarkivforskning

Filmbibliotek Barn och biograf

Skriven under brinnande krig 1916 kommenterar Gustaf Berg i ett utlåtande till Kungl. Maj:t censurförordningen och de åldersgränser som fanns. Andemeningen i skriften var att ”Barnets rätt går före biografens”, dvs barnen har rätt att få sitt behov av förströelse tillgodosett men också rätt att skyddas mot skadliga filmer.

Berg-1916