Filmarkivforskning

Filmbibliotek Barn och biografföreställningar: ett föredrag

Marie Louise Gagner var adjunkt och lektor vid Folkskoleseminariet i Stockholm från 1905 till sin pensionering 1928. Hon stred för en förbättrad barn- och ungdomslitteratur och en metodutveckling av pedagogiken inom folkskolan, främst inom modersmålsundervisningen. Hon medverkade för detta ändamål kontinuerligt i tidskriften Verdandi. Under åren 1911-1912 var hon filmgranskare vid Statens biografbyrå. Likt många samtida kämpade hon för att skydda barnen mot olämpliga filmer vilket inkluderade biografernas programskrivningar. Barn och biografföreställningar är just ett sådant inlägg i denna debatt. Med flertalet exempel tydliggör Gagner programmens sensationslystna filmbeskrivningar.

Kortare biografi skriven av Sven Grauers

Gagner-1908