Filmarkivforskning

Filmbibliotek Barngränsfrågan

Det lilla häftet Barngränsfrågan är ett särtryck från Filmbladet 1918. Gustaf Berg diskuterar här en pågående utredning om en eventuell höjning av åldersgränsen. Bergs förslag är att höja åldern från 15 till 16 år. Oberoende om höjningen bifalles eller inte önskar han sig en förbättrad kontroll av att åldersgränsen efterlevs.

Berg-1918_B