Filmarkivforskning

Filmbibliotek Biografen: ett ord till fackets män samt till föräldrar och lärare

G. Halfdan Liander var kritisk mot biografkulturen men såg ett värde för mediumet på undervisningen område. I företalet till denna bok konstaterar Liander:

”Våra dagars biografväsende erbjuder ett komplicerat och invecklat spörsmål. /…/ Man har klandrat biografen och man har höjt den till skyarna. I båda fallen har man gjort sig skyldig till överdrift. Biografen i och för sig kan emellertid ej klandras. Filmen är en av vår tids intressantaste och nöjsammaste uppfinningar, kanske även en bland de nyttigaste. Klandret drabbar sålunda ej biografen utan närmast sättet, hur den utnyttjas, biografväsendet sådant det har framträtt i verkligheten”.

Liander ansluter sig till Dagmar Waldners tankar om mediets möjligheter inom folkbildningen. Waldner avtackas också i inledningen för att ha bidragit till boken med synpunkter, kommentarer och att ha ställt anteckningar till förfogande.

Halfdan_1922